Verso clásico Verso libre Prosa poética Relato
Perfil Mis poemas Mis comentarios Mis favoritos
Cerrar sesión

Meu ben querido irmán

#6   #5 Cando morreu dediqueille un poema en castelán, que incluín nun poemario que saeu á luz en 2018. Agora quixen lembralo en galego. GRAZAS!
votos: 0    karma: 20